[vc_row type=”vc_default” css=”.vc_custom_1474268037787{margin-bottom: -30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-12 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″][ultimate_heading main_heading=”Betingelser” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”4″ line_color=”” main_heading_font_size=”desktop:26px;” main_heading_line_height=”desktop:36px;” line_width=”50″ spacer_margin=”margin-top:15px;margin-bottom:40px;” el_class=”accent-border-color” main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading][vc_column_text css=”.vc_custom_1574359096175{padding-bottom: 60px !important;}”]Her finder du vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS og kunden.[/vc_column_text][vc_accordion active_tab=”false” style=”2″][vc_accordion_tab title=”1. GENERELT”][vc_column_text css=”.vc_custom_1574359191151{background-color: #ffffff !important;}”]Nærværende salgs- og leveringbetingelser er gældende, såfremt de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende, medmindre Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS skriftligt har accepteret dette.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”2. TILBUD”][vc_column_text css=”.vc_custom_1574359237285{background-color: #ffffff !important;}”]Tilbud er gældende i 8 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet. Accepteres tilbuddet ikke eller er accepten uoverensstemmende med tilbuddet, er Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS fritstillet.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”3. PRIS”][vc_column_text css=”.vc_custom_1574359275975{background-color: #ffffff !important;}”]Tilbudspriser er ekskl. moms, told og andre offentlige afgifter.

Indtil levering er Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS berettiget til at ændre prisen med de evt. merudgifter, der måtte opstå som følge af ændringer i råvarepriser, valutakurser, offentlige afgifter eller lønoverenskomster.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”4. LEVERING”][vc_column_text css=”.vc_custom_1574359328503{background-color: #ffffff !important;}”]Levering sker ab fabrik Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS, medmindre andet er skriftligt aftalt. Eventuelle forsendelser sker for købers regning og risiko.

Køber kan ikke afvise dellevering.

Indtil levering tilhører godset Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS uanset om det er tilvirket efter ønske fra køber.
Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS kan udøve tilbageholdelsesret indtil betaling er sket.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”5. FORCE MAJEURE “][vc_column_text]Force Majeure med ansvarsfrihed for sælger anses for opstået, såfremt følgende forhindrer aftalens opfyldelse eller gør denne urimeligt byrdefuld:

 • Arbejdskonflikter o. lign.
 • Brand, krig, forberedelser til krig.
 • Uroligheder, demonstrationer, offentlige rationeringer.
 • Mangel på el eller anden benyttet energi til frembringelse.
 • Varemangel/-forsinkelse af ovennævnte årsager.
 • Andre uregelmæssigheder, som Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS ikke er herre over.
 • Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS kan alene pådrages ansvar, såfremt det godtgøres, at der er udvist grov fejl eller forsømmelser fra firmaets side.
 • Ansvaret kan aldrig omfatte tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller indirekte tab.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”6. BETALINGSBETINGELSER”][vc_column_text]Betaling sker netto kontant, medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling sker forrentning med 2% pr. påbegyndt måned.

Ved projekt salg skal der ske en forudbetaling på 20% af projektets tilbudssum senest 10 dage efter at tilbuddet er accepteret.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”7. REKLAMATIONER “][vc_column_text]Køber skal straks ved modtagelsen kontrollere leverancer og uopholdeligt informere Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS såfremt der er fejl eller mangler.

Sælgers forpligtelser vedrørende fejl og mangler bortfalder, såfremt køber ikke reklamerer inden 8 dage fra leveringsdatoen.

Fejl og mangler afhjælpes efter følgende principper:

 • Mængdemæssige mangler afhjælpes snarest muligt af Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS.
 • Fejl i materialer og/eller ved fremstilling afhjælpes efter Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS bestemmelse, enten i form af ombytning af varen eller reparation.
 • Fredericia Smede & Maskinfabrik ApS bestemmer, om afhjælpning skal udføres hos kunden eller ved returnering, og afholder rimelige fragtudgifter i den henseende.
 • Returnering og fremsendelse på ny til køber, sker for dennes risiko.
 • Reklamation over en leverance berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for allerede gennemførte leverancer.
 • Ansvaret for mangler kan ikke overstige et beløb, der er højere end fakturaprisen ekskl. moms for den fejl-/mangelbehæftede vare.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”8. AFGØRELSE AF TVISTER “][vc_column_text]Alle tvister afgøres af dansk domstol og på grundlag af dansk lovgivning.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row]